Chính sách bảo mật

Vimarko coi trọng bảo mật dữ liệu của khách hàng và quyền riêng tư cá nhân. Trên con đường trở thành đối tác đáng tin cậy của bạn, chúng tôi hiểu rằng cần phải luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn cho khách hàng.

Nhìn chung, không phải bất kỳ những thông tin nào liên quan đến tên, số điện thoại, địa chỉ hoặc địa chỉ email của bạn là bắt buộc trong quá trình truy cập trang web. Tất cả các thông tin chung trên trang web của chúng tôi luôn có sẵn cho người dùng. Tuy nhiên, bạn có thể phải gửi thông tin cá nhân của mình để yêu cầu thêm thông tin hay liên hệ, nhưng các thông tin này không được tiết lộ và sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích của công ty.

Trong quá trình hợp tác của khách hàng với Vimarko, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc giữ kín tất cả các thông tin bao gồm tên tài khoản của khách hàng, giá trị hợp đồng, quá trình thực hiện dự án, v.v.. Điều này không chỉ phục vụ lợi ích chung mà còn thể hiện tác phong chuyên nghiệp của Vexilla. Việc tiết lộ bất kỳ thông tin nào chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở nhận được sự cho phép của khách hàng và các bên liên quan khác. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để lưu thông dữ liệu nội bộ và là đây cũng mục đích duy nhất của chúng tôi.

Nếu bạn gửi thông tin của mình lên trang web của chúng tôi, chúng tôi cho rằng bạn đã thừa nhận và đồng ý với Chính sách bảo mật của công ty như trên. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau: Vimarko@gmail.vn