CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

Công ty cổ phần VIMARKO được thành lập năm 2019, hoạt động chính trong lĩnh năng lượng tái tạo, cụ thể là đầu tư, khai thác các dự án điện mặt trời áp mái trang trại. Tính đến cuối năm 2020, Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 3 dự án điện mặt trời áp mái tại các khu vực Lâm Đồng và Phú Yên. Đây đều là những địa phương được đánh giá có tiềm năng lớn để phát triển điện mặt trời với số giờ nắng trung bình trong năm lên tới 2000-2600 giờ, cường độ bức xạ mặt trời lên tới 4,9 – 5,7 kWh/m2/ngày. Bên cạnh hoạt động đầu tư điện mặt trời, Công ty còn kinh doanh các loại thép xây dựng và một số loại máy móc thiết bị phục vụ thi công công trình với địa bàn kinh doanh tập trung tại Hà Nội và các khu vực lân cận.


Lĩnh vực hoạt động chính

Thương mại thep và máy móc thiết bị

Information Disclosure

health care

Vimarko brings the best service to you

We do not assure to give a perfect formula for a product launch but we definitely support you to increase the chances that your launch is a big success.

Our Partners

Huawei solar
Ja solar
Techcombank
BIDV
EVN
CTCP năng lượng vsk việt nam
Ngân hàng MB